​Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo phục hồi ngành du lịch

Đăng ngày:
Sáng ngày 13/7/2020, đồng chí Lâm Minh Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương và Hiệp hội Du lịch tỉnh để thông qua Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch năm 2020.
Sau khi đại diện Sở Du lịch thông qua dự thảo Kế hoạch, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa bàn du lịch trọng điểm và Hiệp hội du lịch tỉnh đã thảo luận góp ý kiến tập vào các nội dung: (1) Chương trình kích cầu du lịch với trong tâm thu hút khách du lịch nội địa thông qua việc vận động các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch giảm giá dịch vụ từ 10-50%; chuẩn bị các điêu kiện đón khách quốc tế khi Chính phủ cho phép; (2) truyền thông, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang; (3) liên kết, hợp tác phát triển du lịch; (4) xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; (5) đào tạo nguồn nhân lực (6) tăng cường công tác quản lý nhà nước…

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến tất cả các mặt đời sống, kinh tế, xã hội tỉnh, trong đó du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựn kế hoạch phục hồi, phát triển ngành du lịch từ nay đến cuối năm 2020 nhằm khắc phục sự suy giảm khách quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng khách nội địa; tận dụng cơ hội, tìm kiếm giải pháp đối phó khó khăn, thách thức từng bước phục hồi các hoạt động du lịch, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, kích cầu tiêu thụ hàng hóa nội địa… tạo đà phục hồi nhanh và tăng trưởng du lịch bền vững trong những năm tiếp theo.

Hiện nay, khách du lịch nội địa đến tỉnh ta khá đông, điều đó cho thấy du lịch tỉnh ta đang có dấu hiệu phục hồi khá tốt, nhất là địa bàn huyện Phú Quốc và TP.Hà Tiên. Để du lịch Kiên Giang sớm phục hồi và phát triển trở lại, đồng chí Lâm Minh Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị: Sở Du lịch, Công thương, Thông tin Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Giao thông Vận tải… tiếp tục công tác vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch, quảng bá, xúc tiến đến các thị trường tiềm năng, thị trường du lịch mới…
Lưu ý việc kích cầu du lịch bằng hình thức giảm giá nhưng chất lượng dịch vụ không được giảm, trong đó phải đảm đảm bảo yếu tố an toàn, cạnh tranh lành mạnh, gắn với quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang. Trước mắt các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá điểm đến; tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút du khách. Đối với các chương trình quảng bá xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch phải tiến hành sớm, cụ thể thời gian, nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, thực hiện… Ngoài ra, các nội dung Đào tạo nguồn nhân lực, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng… là việc làm thường xuyên đang được thực hiện theo Nghị quyết phát triển du lịch của Tỉnh ủy; giao Sở Du lịch tổng hợp, bổ sung các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cuối tháng 7 năm 2020.
Sở DLKG (Trần Linh)
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ