Giới Thiệu Về Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

Giới Thiệu Về Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang

Về Kigiba
Điều Lệ Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang
Điều Lệ Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang 1
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các hội nghề nghiệp các doanh nghiệp hợp tác xã các hộ sản xuất kinh doanh gọi chung là doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
nhan nguyen | 15/03/2024 14:47
Văn Phòng Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang
Văn Phòng Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang 1
I BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI Ông Lư Văn Còn Chức vụ Chủ Tịch Hiệp Hội Tên đơn vị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang Địa chỉ 273 Trần Phú thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang ĐT 02973818612 Email Luvancongmailcom
nhan nguyen | 15/03/2024 15:16
Ban Kiểm Tra Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang
Ban Kiểm Tra Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang 1
Ông Nguyễn Hồng Thái giám đốc công ty cổ phần dịch vụ Thái Sơn
nhan nguyen | 15/03/2024 15:39
Giới Thiệu Về Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang
Giới Thiệu Về Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang 1
Mục đích của Hiệp hội là hoạt động vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp và cộng đồng tập hợp đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế kỹ thuật mở rộng thị trường hoạt động có hiệu quả góp phần vào sự phát
nhan nguyen | 09/04/2024 21:06