DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2017-2021

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Doanh nghiệp

Chức vụ

Hiệp hội

     Ban Chấp hành

1

Ông Lư Văn Còn

Chủ tịch

Chuyên trách

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch

2

Ông Bùi Văn Hổ

Chuyên trách

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

– Phó Chủ tịch Thường trực

Tổng Thư ký

3

Bà Trần Thanh Thủy

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang

Phó Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Thanh Tung

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Thương mại Kiên Giang

Phó Chủ tịch

5

Ông Huỳnh Hà Phương

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang

Phó Chủ tịch

6

Ông Đỗ Anh Dũng

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Sài Gòn –

Phú Quốc

Phó Chủ tịch

7

Ông Trần Quốc Dũng

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Phó Chủ tịch

8

Ông Lương Xuân Bá

Giám đốc

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang

Phó Chủ tịch

9

Ông Nguyễn Công Nghi

Giám đốc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang

Phó Chủ tịch

10

Ông Võ Thanh Tùng

Giám đốc

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

 

Ủy Viên

 

11

Ông Võ Văn Tuấn

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang

Ủy Viên

12

Ông Võ Tấn Hiệp

Giám đốc

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang

Ủy Viên

13

Ông Nguyễn Đoàn Kết

Giám đốc

Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Quân Hải

Ủy Viên

14

Ông Nguyễn Văn Năm

Giám đốc

Công ty TNHH một thành viên Nhà hàng Năm Nhỏ

Ủy Viên

15

Ông Nguyễn Ngọc Hồ

Giám đốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Chi nhánh Kiên Giang

Ủy Viên

16

Ông Trần Bình Trọng

Trưởng phòng 

Phòng Kinh Tế huyện Kiên Lương

Chi hội Trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Kiên Lương

Ủy Viên

17

Ông Lưu Chí Thịnh

Giám đốc

Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

Ủy Viên

18

Ông Lý Triệu Điền

Giám đốc

Công ty TNHH Lưỡi Câu Hải Đăng

Ủy Viên

19

Ông Cao Văn Tuấn

– Phó Giám đốc

– Chi Hội phó

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch thị xã Hà Tiên; Chi Hội Hiệp hội Doanh nghiệp tại Hà Tiên

Ủy Viên

20

Ông Huỳnh Châu Sang

Chủ tịch HĐQT  Giám đốc

Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền

Ủy Viên

21

Bà Dương Mỹ Hồng

Giám đốc

Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Thiện

Ủy Viên

22

Ông Trần Hữu Lộc

Giám đốc

Doanh nghiệp Tư nhân Khai thác Chế biến Hải sản Hồng Phước

Ủy Viên

23

Ông Nguyễn Văn Phúc

Giám đốc

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Tin học ABC

Ủy Viên

24

Ông Phạm Văn Vệ

Giám đốc

Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang

Ủy Viên

25

Ông Trần Kiên Nghị

Giám đốc

Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

Ủy Viên

26

Ông Ngô Minh Luân

Giám đốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Kiên Giang

Ủy Viên

27

Ông Hà Chí Dũng

Giám đốc

Công ty Cổ phần Chế biến Hải sản và Tư vấn Đầu tư Tân Tấn Phát

Ủy Viên

28

Ông Lâm Minh Đạo

Giám đốc

Công ty Cổ phần Sản xuất Vậy liệu Xây dựng Kiên Giang

Ủy Viên

29

Ông Vương Đức Trường

Giám đốc

Công ty TNHH Trường Phát

Ủy Viên

     Ủy Ban Kiểm tra

1

Ông Nguyễn Hồng Thái

Giám đốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kế toán Thái Sơn

Trưởng Ban

2

Ông Đoàn Thanh Tú

Giám đốc

Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Kiên

Ủy Viên

3

Ông Hà Hữu Tài

Chuyên viên

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

Ủy Viên