Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết đảo tiền tiêu ở Kiên Giang

Đăng ngày:
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân trên các đảo ở Kiên Giang. Ảnh: PV
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân trên các đảo ở Kiên Giang. Ảnh: PV
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ