Canh tác lúa thân thiện với môi trường thích ứng biến đổi khí hậu

Đăng ngày:

KIÊN GIANG – Dự án Canh tác lúa thân thiện với môi trường được triển khai tại Kiên Giang trong thời gian 24 tháng, trên địa bàn 2 huyện Hòn Đất và Giồng Riềng.

Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổ chức Ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (Quỹ BRACE) xây dựng triển khai.

Bà Phan Kim Loan, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp triển khai lớp tập huấn cho nông dân về canh lúa thân thiện với môi trường. Ảnh: Trung Chánh.

Tại Kiên Giang, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động của dự án, triển khai mô hình tại 4 xã: Thạnh Bình, Thạnh Phước (huyện Giồng Riềng), Mỹ Phước và Lình Huỳnh (huyện Hòn Đất). Thời gian thực hiện dựa án là 24 tháng, với 4 vụ lúa liên tiếp, từ vụ đông xuân 2021-2022 đến vụ hè thu 2023. Tổng kinh phí thực hiện là gần 983 triệu đồng.

Bà Phan Kim Loan, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp (Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang) cho biết, triển khai thực hiện dự án, đơn vị đã tổ chức tập huấn cho 4 xã nói trên với 80 nông dân tham dự.

Tại buổi tập huấn, nông dân đã được các giảng viên dự án truyền đạt những kiến thức tổng quan về các phương pháp canh tác lúa cải tiến (SRI) thân thiện môi trường. Trong đó, tập trung tập trung vào 3 kỹ thuật chính bao gồm giảm phân bón hóa học, tưới ướt khô xen kẽ và xử lý rơm rạ bằng vi sinh. Nâng cao kỹ thuật canh tác lúa cho nông dân và cán bộ kỹ thuật nhằm tạo ra lúa thương phẩm an toàn, nâng cao giá trị hàng hóa, bảo vệ sức khỏe con người.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của nông dân, người tiêu dùng và các bên liên quan về lợi ích của phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Đ.T.Chánh – nongnghiep.vn

Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ