Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hen Ry Hồng

Đăng ngày:
Họ tên Lương Thị Mỹ Hồng
Chức vụ Giám đốc
Tên công ty/Doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hen Ry Hồng
Nghành nghề kinh doanh Khách sạn, dịch vụ du lịch, ăn uống, hàng hóa xuất nhập khẩu
_vondieule 0
Địa chỉ Số 273 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 0297.3818612
_fax 0297.3928698
Email heryhong@gmail.com
Ngày đăng ký hiệp hội 14/01/2011
Logo
Doanh nghiệp là
Doanh nghiệp tiêu biểu
Website http://
Giới thiệu chi tiết
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ