Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Châu

Đăng ngày:
Họ tên Lê Thị Kim Châu
Chức vụ Giám đốc
Tên công ty/Doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Châu
Nghành nghề kinh doanh kinh doanh xây dựng
_vondieule 0
Địa chỉ 196 khu nội ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 02973.821.161
_fax 02973.821.539
Email
Ngày đăng ký hiệp hội 17/01/2011
Website http://
Giới thiệu chi tiết
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ