Học sinh từ lớp 7 đến 12 ở Kiên Giang sẽ học trực tiếp từ ngày 7.2

Đăng ngày:

Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang vừa thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc cho học sinh từ lớp 7 – 12 sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 7.2.

Ngày 18.1, Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết qua xem xét tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương cho học sinh từ lớp 7 – 12 đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 7.2 đối với các vùng dịch cấp độ 1 và 2.

Học sinh từ lớp 7 đến 12 ở Kiên Giang sẽ học trực tiếp từ ngày 7.2 - ảnh 1
Nhân viên y tế Kiên Giang khử khuẩn, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại từ ngày 7.2

XUÂN LAM

Đối với những vùng dịch cấp độ 3 và 4, học sinh tiếp tục trực tuyến. Nhà trường sẽ gửi tài liệu học tập đến học sinh không có phương tiện học trực tuyến, đồng thời có kế hoạch dạy phụ đạo, dạy bù cho các em.

Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ