Kiên Giang: 100% thanh niên nhập ngũ được tiêm vaccine và test PCR

Đăng ngày:
Thanh niên khám sức khỏe trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: PV
Thanh niên khám sức khỏe trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: PV
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch góp phần nâng cao chất lượng giao quân.
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ