Kiên Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác

Đăng ngày:

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế hợp tác nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp.

Ông Huỳnh Thanh Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, đơn vị đã tham mưu Sở NN-PTNT tỉnh xây dựng nhiều báo cáo, đề án, văn bản thực hiện liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác.

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế hợp tác nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó hợp tác xã có đóng góp lớn cho phát triển sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: Trung Chánh.
Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế hợp tác nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó hợp tác xã có đóng góp lớn cho phát triển sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: Trung Chánh.

Qua đó, trong năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới được 16 hợp tác xã nông nghiệp, đạt 106% so với kế hoạch. Nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 442 hợp tác xã, gồm 354 hợp tác xã trồng trọt, 86 hợp tác xã thủy sản và 2 hợp tác xã chăn nuôi. Kinh tế hợp tác đã thu hút 32.397 thành viên tham gia, tổng diện tích sản xuất 54.559 ha, với số vốn điều lệ hơn 139 tỷ đồng.

Tổ hợp tác trong năm thành lập mới được 51 đơn vị, đạt 102/% kế hoạch. Hiện tỉnh có 2.160 Tổ hợp tác đang hoạt động, với tổng số 44.119 tổ viên, diện tích canh tác 65.714 ha, số vốn góp trên 17,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7.049 lao động theo thời vụ.

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 442 hợp tác xã, gồm 354 hợp tác xã trồng trọt, 86 hợp tác xã thủy sản, 2 hợp tác xã chăn nuôi, giải quyết việc làm và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Trung Chánh.
Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 442 hợp tác xã, gồm 354 hợp tác xã trồng trọt, 86 hợp tác xã thủy sản, 2 hợp tác xã chăn nuôi, giải quyết việc làm và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Trung Chánh.

Bên cạnh đó, chương trình phát triển kinh tế trang trại theo Nghị quyết 03/2000/NQ-CP, đến nay toàn tỉnh có 29 trang trại hoạt động, với tổng diện tích gần 83 ha. Tổng kinh phí đầu tư phát triển kinh tế trang trại là trên 103 tỷ đồng, với khoảng 170 lao động làm việc thường xuyên. Loại hình hoạt động nhiều nhất là trang trại chăn nuôi, với 26 đơn vị, 2 trang trại nuôi trồng thủy sản và 1 trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch nông thôn.

Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ