Kiên Giang: Đơn giản hóa quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch

Đăng ngày:
Các dự án trọng điểm về giao thông và nông nghiệp mang đến nhiều lợi ích thiết thực để phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: PV
Các dự án trọng điểm về giao thông và nông nghiệp mang đến nhiều lợi ích thiết thực để phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: PV
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ