Kiên Giang dự kiến thu hút đầu tư 22 dự án trong năm 2022

Đăng ngày:

Tỉnh Kiên Giang hiện có 823 dự án, với quy mô khoảng 40.770ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 544.487 tỷ đồng; trong đó có 375 dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn, tỉnh phấn đấu thu hút đầu tư 22 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 6.742 tỷ đồng và kế hoạch giải ngân vốn các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt hơn 420.000 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt việc thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư dự án, tỉnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo môi trường năng động, minh bạch để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tỉnh tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư như phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; thẩm định thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy; quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giao đất, ký hợp đồng thuê đất cho nhà đầu tư để sớm triển khai đầu tư xây dựng dự án…

Tỉnh tăng cường quản lý, giám sát kiểm tra các dự án đầu tư ngoài ngân sách, gắn với việc đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư.

Ngành chức năng theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư duy trì hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, huy động tốt các nguồn lực và tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy hiệu quả các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ngành chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là trong các khu kinh tế, cụm và khu công nghiệp…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang, năm 2021, toàn tỉnh đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 22 dự án, với quy mô hơn 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.380 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 823 dự án, với quy mô khoảng 40.770ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 544.487 tỷ đồng; trong đó có 375 dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 66.950 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, toàn tỉnh có 112 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, chủ yếu là dự án chuyển tiếp, đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư khoảng 11.200 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm 2020.

Năm 2021, việc thu hút đầu tư, thực hiện các dự án ở tỉnh Kiên Giang chưa đạt so với nhu cầu đầu tư, giá trị giải ngân đạt thấp, còn nhiều hạn chế và khó khăn, vướng mắc.

[Kiên Giang sẽ thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trong năm 2022]

Nguyên nhân do tình hình dịch COVID-19 đã hạn chế đi lại đã ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư, số lượng dự án đăng ký mới giảm so với năm 2020; thời gian thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là khâu lấy ý kiến thẩm định, phản hồi ý kiến của một số sở, ngành còn chậm làm ảnh hưởng tiến độ tổng hợp báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, mặc dù đã thu hút nhiều nhà đầu tư nhưng đa số nhà đầu tư nhỏ, chưa thu hút được nhà đầu tư là các tập đoàn lớn, chưa khai thác tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có của tỉnh.

Địa bàn thu hút đầu tư chưa đồng đều, hầu hết tập trung ở 3 thành phố là Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc.

Các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển dịch vụ du lịch, đô thị, chưa đầu tư phát triển vào lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, điện năng lượng mặt trời, nuôi trồng thủy sản trên biển…

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh, một số dự án còn chậm khởi công xây dựng, giá trị giải ngân thấp, chậm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động khai thác, một số dự án do nhà đầu tư chậm triển khai, một số dự án do chậm được bàn giao đất để thực hiện dự án, nhất là các dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ