Kiên Giang giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 71,66% kế hoạch

Đăng ngày:
Vướng giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục chậm, các dự án trọng điểm chưa giải ngân… dẫn đến giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Kiên Giang không đạt kế hoạch.
Khu đô thị lấn biển TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang, tính đến ngày 31/1/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh là 3.760.543/5.247.827 triệu đồng, đạt 71,66% kế hoạch (tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Kiên Giang năm 2021 là 5.247.827 triệu đồng).

Lý giải về việc tỷ lệ này thấp hơn dự kiến 11,46% kế hoạch so với số liệu đã báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp cuối năm là 83,12% kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cho rằng, nguyên nhân là do vướng giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục chậm…

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án trọng điểm giải ngân không đạt theo kế hoạch đề ra như: Dự án nâng cấp mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu (TP. Phú Quốc) và xây mới nhánh nối với đường trục Nam Bắc còn lại 199.405 triệu đồng chưa giải ngân; dự án đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương còn lại 183.997 triệu đồng chưa giải ngân; dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) còn lại 31.736 triệu đồng chưa giải ngân; dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai còn lại 25.485 triệu đồng chưa giải ngân…

Từ đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đối với các đơn vị chưa hoàn thành thủ tục đầu tư để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang đề nghị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để giao kế hoạch theo đúng quy định.

Về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh là 5.124.419 triệu đồng. Tỉnh đã triển khai giao chi tiết 97,25% kế hoạch là 4.983.681/5.124.419 triệu đồng, trong đó, ngân sách địa phương giao 100% là 3.930.690 triệu đồng, ngân sách trung ương giao 88,21% là 1.052.991/1.193.729 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/1/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là 176.833/4.983.681 triệu đồng, đạt 3,55% kế hoạch.

TRÚC GIANG – baodautu.vn

Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ