Trải lòng của chàng sinh viên Kiên Giang xuyên đêm chở bệnh nhân COVID-19

Đăng ngày:
Chàng sinh viên 9x đã lái những chuyến xe liên tục cả ngày lẫn đêm chở bệnh nhân COVID-19 đến khu điều trị. Ảnh nhân vật cung cấp
Chàng sinh viên 9x đã lái những chuyến xe liên tục cả ngày lẫn đêm chở bệnh nhân COVID-19 đến khu điều trị. Ảnh nhân vật cung cấp
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ