Trao giải cuộc thi video clip “Kiên Giang – Vượt qua nỗi sợ nCoV”

Đăng ngày:
Trao giải cho các đơn vị đạt giải của cuộc thi sáng tác video clip “Kiên Giang – Vượt qua nỗi sợ nCoV”. Ảnh: PV
Đăng kí tham gia Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Thông báo từ hiệp hội Liên hệ