I. BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI:

                 Ông: Lư Văn Còn
Chức vụ: Chủ Tịch Hiệp Hội.
Tên Đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 273 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 02973.818612    E-mail: Luvancon@gmail.com

                 Ông: Bùi Văn Hổ
Chức vụ: Phó Chủ Tịch thường trực – Tổng Thư ký.
Tên Đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 273 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 02973.818612   E-mail:Sauho.kg@gmail.Com

II. VĂN PHÒNG HIỆP HỘI:

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Minh
Chức vụ: Chuyên viên – kiêm Kế toán
Tên Đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 273 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 02973. 818612    Fax: 02973.928.698

E-mail: Camminh09@gmail.com

               

                Bà: Võ Minh Thư
Chức vụ: Chuyên viên – Thủ quỹ.
Tên Đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 273 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 02973. 818612    Fax: 02973.928.698
DĐ: 0834562326   E-mail: minhthuvo051196@gmail.com