Hiệp Hội Doanh nghiệp Kiên Giang

Là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc nhiều thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Kigiba – Liên kết – Hỗ trợ Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn đồng hành, gắn kết, hỗ trợ cùng doanh nghiệp tỉnh.

Nhu cầu của doanh nghiệp bạn là gì?

Phương châm hoạt động của KIGIBA là: “ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN”

Tin tức - sự kiện

Thông tin và sự kiện mới nhất trong tỉnh Kiên Giang

Doanh nghiệp hội viên

Cùng nhau xây dựng một cộng đồng Doanh Nghiệp vững mạnh , tiến bộ và ngày càng phát triển hơn.